Lektoři

Alexandra Suková

Více než dvacet let pracovala pro zahraniční organizace a firmy a působila i v zahraničí. Poskytovala služby v oblasti HR, PR, překlady a tlumočení. Složila tlumočnickou zkoušku ze španělštiny. Stejně tak dlouho se věnuje výuce jazyků (dříve: čeština pro cizince a španělština, nyní hlavně angličtina). V posledních letech se věnuje hlavně výuce žáků ZŠ. Vychází ze zkušenosti, že v dětství je nejdůležitější získat správnou motivaci k učení jazyka. Může jim předat vlastní zkušenosti z práce pro zahraniční firmy a z pracovních i studijních pobytů, hlavně v anglicky mluvících zemích. Připravuje je na certifikáty University of Cambridge. Zároveň ale doučuje dle potřeby gramatiku, a to i žáky se specifickými poruchami. Pokud je výuka baví a mají správnou motivaci, s chutí si zkusí i zkoušku na zmíněný certifikát. Klade důraz na konverzaci a snaží se, aby se žáci co nejvíce setkávali s výslovností rodilých mluvčích a cizinců.

Má bohaté zkušenosti s organizováním studijních a výměnných pobytů.

Vlastní tři mezinárodní certifikáty na výuku angličtiny University of Cambridge.

Spolu s dcerou Markétou Vojanovou, která má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny, češtiny pro cizince, rétoriky a němčiny na gymnáziích a univerzitách v Praze, budeme organizovat i kurzy pro dospělé: začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Jsou zaměřené na výuku a zdokonalení běžného jazyka, pobyt na dovolené nebo odborně na práci, podnikání apod.

Email: alexsukova@gmail.com

Telefon: 603 701 132


PhDr. Markéta Vojanová

Vystudovala obor anglický a český jazyk na Pedagogické fakultě UJEP. Na Filozofické fakultě UK složila rigorózní zkoušku na téma čeština pro cizince, na Britské radě Certificate of Proficiency in English. Žije a pracuje v Praze. Působila na Gymnáziu Josefa Škvoreckého, Gymnáziu Jana Palacha a na Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého). V současné době učí na Dopravní fakultě ČVUT angličtinu, češtinu pro cizince a na Gymnáziu Jana Keplera vede kurzy FCE a anglické rétoriky. Také překládá a věnuje se výuce angličtiny po skypu pro firmu DynEd.

Email: marketa.vojanova@gmail.com

Telefon: 603 700 167