Aktuality

Holandská studentka Liqiu byla Lounech na dvoutýdenní pracovní stáži, která probíhala v našich kurzech i v soukromé výuce a v ZŠ Lenešice. Žáci měli příležitost mluvit a dozvědět se zajímavosti o Holandsku. Liqiu studuje v dvojjazyčném programu, takže ovládá angličtinu velmi dobře. 


Pětidenní výměnný pobyt sedmi žáků - Calvijn Groene Hart School Barendrecht, Holandsko. Spali jsme v rodinách a zúčastnili se výuky ve škole. Naši žáci připravili tři zajímavé prezentace o Lounech, Praze a České republice, které sklidily velký úspěch. Uskutečnilo se i několik výletů. Těšíme se, že nás koncem dubna 2019 na oplátku navštíví holandští žáci.


Dne 14. prosince navštívila naše kurzy angličtiny Madeline Grendel, americká učitelka a zároveň studentka na britské umělecké škole v Praze.
První hodina byla se žáky ZŠ a druhá s dospělými studenty. Madeline hrála na housle a zpívala se studenty známé anglické koledy, zahráli si hru a konverzovali na téma Vánoce u nás a v USA. Došlo také na vyprávění, kde milá a charizmatická Američanka žije, co ji váže k Praze a České republice apod. V Lounech byla poprvé a moc se jí zde líbilo. V lednu se vrátí a budeme pokračovat v hodinách konverzace s účastníky kurzů.